Columbus -04

Columbus är inköpt från Eva Gustavsson.

Buz som vi kallar honom är född 2004

E. Vidar 198-Dalar 154

Ue. Torjus 150- Haugebakken N 1875.

Buz är nu utlånad till Madeleine Persson. Vi önskar dom lycka till.